رسانه های خارجی از آزادسازی شهرک جسرین سوریه توسط نیروهای ارتش این کشور خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المنار، ارتش سوریه در پی یک عملیات نظامی، شهرک جسرین را در منطقه غوطه شرقی آزاد کرد.

ارتش سوریه و هم پیمانانش پیش از این شهرک «حموریه» را به طور کامل به کنترل خود درآوردند.

گفتنی است نیروهای سوری ۷۰ درصد غوطه شرقی دمشق را آزاد کردند.