همایش مراکز تحقیقاتی علوم انسانی در جهان عرب به همت مرکز مطالعات علوم انسانی دانشگاه سلطان قابوس برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه؛ همایش «مراکز تحقیقاتی علوم انسانی در جهان عرب» با موضوعیت چالش‌ها، فرصت‌ها و چشم‌اندازهای همکاری، ۲۸ تا ۳۰ فروردین‌ماه با حضور عبدالمنعم بن منصور الحسنی، وزیر رسانه به همت مرکز مطالعات علوم انسانی دانشگاه سلطان قابوس در محل سالن اجتماعات این دانشگاه، برگزار شد.

اهمیت این همایش از جهت بررسی نقش مرکز مطالعات علوم انسانی در دانشگاه سلطان قابوس و تأثیر آن در چرخه تکمیل مطالعات و پژوهش‌های در سطح دانشگاه و در سطح ملی و حتی در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی بود.

در ابتدای این همایش، منیر کرادشه، جانشین مدیر مرکز طی سخنانی، گفت: تحقیقات علمی یک کار فانتزی نیست، بلکه فرآیندی برای خلاقیت هدفمند در جهت پیشرفت و دور شدن از توسعه نیافتگی و محوری در توسعه جوامع برای خدمت به بشریت و ترویج دستاوردهای آن است.

وی اضافه کرد: اهمیت علوم انسانی در سطح ملی است به گونه‌ای که به تعمیق دانش و توانمندسازی نیروی انسانی عمان و افزایش آگاهی‌های جامعه، ترویج ارزش‌های شهروندی و نمایندگی از هویت کشور در زمینه‌های مختلف دانشی منتهی خواهد شد.

بومدین بوزید، رئیس انجمن فلسفی الجزایر و استاد گروه فلسفه، دانشکده علوم اجتماعی، در دانشگاه وهران گفت: تفاوت میان غرب و اعراب تنها در نتیجه تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی است و بر افکار عمومی در مورد ارزش‌های شهروندی و ارزش‌های محیط زیستی تأثیری ندارد؛ اما این موضوعات اینک مواد خامی برای تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی است.

به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در مسقط، در این همایش مقالات علمی در خصوص رشته‌های روانشناسی، تاریخ، زبان انگلیسی، اقتصاد و علوم انسانی با موضوعات مسیر و تاریخ پژوهش‌های علمی در کشورهای عربی، استراتژی‌هایی که جهش کیفی را در مراکز تحقیقاتی به ارمغان آورد، چالش‌های این مراکز و چگونگی غلبه بر آنها، بررسی نقش و وظایف مراکز تحقیقاتی علوم انسانی در جهان عرب، نقش مراکز تحقیقاتی عرب در سیاست گذاری عمومی و … ارائه شد.