شهرهای آزاد شدۀ نُبــُّـل و الزهرا، در بر دارندۀ بزرگترین جمعیت شیعیان سوریه هستند.

به گزارش پرس شیعه، دو شهرنبل و الزهرا در حومه شمالی حلب، از سه سال پیش تا ساعاتی قبل، در محاصره گروه های مسلح و تروریستی قرار داشتند و در برابر این محاصره ظالمانه از سوی تروریست ها، قهرمانانه مقاومت کردند.

در ابتدای بحران سوریه جمعیت شهر نبـّـل حدود ۴۰ هزار و شهر الزهراء حدود ۳۰ هزار نفر بود که اغلب آنان از نسل جوان هستند. نبل والزهراء در حومه منطقه اعزاز در شمال استان حلب و شمال غرب سوریه و در ۲۰ کیلومتری جاده بین المللی غازی عنتاب حد فاصل میان شهر حلب با دو منطقه اعزاز و عفرین واقع شده اند.

شهر حلب منبع اصلی تامین مواد غذایی، دارویی، سوخت و تمامی مایحتاج عمومی زندگی در این دو شهرک به شمار می رفت. تروریست ها حلقه محاصره این دو شهر را تنگ تر کردند و دانشجویان ساکن نبل و الزهراء از رسیدن به دانشگاه های خود و ادامه تحصیل محروم شدند و کارگران و کارمندان نیز از رفتن به سر کارهای خود بازماندند و ساکنان این دو شهرک به شدت با کمبود مواد غذایی و دارویی و سوخت مواجه شدند و شماری از کسانی که برای تامین مایحتاج خانواده هایشان به عفرین می رفتند، توسط تروریست ها ربوده و یا کشته شدند.
آمار موجود نشان می دهد که تقریبا ۱۶۰ نفراز اهالی نبل و ۱۴۰ نفر از الزهراء در بحران سوریه به شهادت رسیده اند و تقریبا ۲۲۰ نفر از نبل و ۱۲۰ نفر از الزهرا زخمی شده اند. همچنین از نبل ۳۰ نفر ربوده شده و ۵ نفر مفقودالاثر هستند و از الزهراء نیز ۱۵ نفر ربوده و ۳ نفر مفقود شده اند. ۷۵ خانواده از نبل و ۴۰ خانواده از الزهراء خانه و کاشانه خود را ترک کرده و مهاجرت کرده اند.
مردم این دو شهر همزمان با آغاز محاصره از سوی تروریست ها، کمیته های مردمی و همچنین نظامی تشکیل دادند و علیرغم همه فشارها روحیه مردم این دو شهرک همچنان بالاست و عزم خود را برای پیروزی بر دشمنان سوریه و تروریست ها جزم کرده اند.