شمار توریست های کشورهای اسلامی که روسیه را برای مقصد استراحت و گردش خود انتخاب نموده اند در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.

به گزارش پرس شیعه، روسیه در سال ۲۰۱۷ در رده بندی گردشگری و توریسم اسلامی پنج رتبه صعود داشته و جایگاه چهلم را در بین صد و سی کشور کسب نموده است.

بر این اساس، طبق رده بندی انجام شده توسط CrescentRating ، مبنی بر توسعه توریسم اسلامی، فدراسیون روسیه از چین(جایگاه ۴۵)، کانادا(جایگاه ۴۹)، سوئیس(جایگاه ۵۵)، سوئد(جایگاه ۶۹)، نروژ(جایگاه ۷۳) و بسیاری دیگر از کشورهای صاحب توریسم اسلامی پیشی گرفته است.

بر اساس آمار اولیه، در سال ۲۰۱۷ حدود ۵/۹ میلیون نفر گردشگر از کشورهای اسلامی از روسیه دیدن نمودهاند. به نقل از آلگ سافانوف رئیس کمیته توریسم روسیه: «کشورهای اسلامی یکی از بازارهای دارای چشم انداز در توسعه توریسم به روسیه به حساب میآیند. نسل امروز اسلامی به طور فعال و در سطح بالا در سراسر جهان به سیر و گردش روی آوردهاند. بر اساس پیش بینی کارشناسان، برای سال ۲۰۲۰ شمار نمایندگان این دین که با هدف گردشگری به خارج از مرزها سفر می کنند تا ۱۵۶ میلیون نفر خواهد رسید، وهمین طوررشد بازار توریسم اسلامی حدود ۲۰۰ میلیون دلار خواهد بود».

روسیه با دارا بودن مناطق مختلف با اکثریت ساکنین مسلمان و زیرساختهای مناسب اسلامی میتواند یکی از مقاصد جذاب گردشگری برای جهان اسلام باشد. در کشور روسیه آثار فرهنگی اسلامی بیشماری وجود دارد که از ظرفیت مناسبی برای توسعه توریسم مذهبی، در قالب سفر زیارتی و سیاحتی و گردشگری برخوردار است.

در این کشور در چارچوب برنامه اصلی «مهمان نوازی روسی»، در جهت تسهیل سفر گردشگران مسلمان در این کشور، پروژه Halal Friendly را برنامه ریزی کرده اند و درمحور دستور کار اجرایی خود قرار داده اند.