«سید عمار حکیم» رئیس جریان حکمت ملی عراق در سخنانی تأکید کرد که مشکلات منطقه تنها از طریق گفتگو میان تهران و ریاض حل شدنی است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دفتر اطلاع رسانی حکمت ملی، سید عمار حکیم، رئیس تحالف ملی شیعیان عراق و رئیس جریان حکمت ملی، در روز بزرگداشت شهید محراب آیت الله سید محمد باقر حکیم اظهار داشت: روز بزرگداشت شهید محراب، متعلق به تمامی شهدای عراق و کسانی است که جان خود را در راه وطن فدا کرده اند.

رئیس جریان حکمت ملی تصریح کرد: میانه روی و گفتمان با کشورهای دوست و برادر، و ایستادگی در برابر دشمنان و تروریست ها، رویکردی ست که می توان به وسیله آن مشکلات را از سر راه برداشت و از بحران عبور کرد.

حکیم ادامه داد: تاریخ تمام این روزها و چالش ها را ثبت خواهد کرد؛ اینکه منافع همگانی در سایه یک عراق متحد محقق خواهد شد.

وی همچنین پیروی همیشگی از قانون اساسی به عنوان سقف آمال و آرزوهای ملت عراق، تکیه بر گفتمان و تقویت نهادهای دولتی را نقطه رهایی عراق از بحران ها دانست و عنوان کرد: عراق نیازمند مردان دولتی ست و نه کسانی که به دنبال قدرت و سلطه جویی هستند. این کشور به مردانی نیاز دارد که در پی موفقیت پروژه های ملی و تحقق آرمان های ملت هستند، نه کسانی که موفقیت برنامه های شخصی خود را مد نظر دارند.

سید عمار حکیم با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن اسلحه در اختیار دولت، به منظور رسیدن به مرحله اقتدار و توانمندی ادامه داد: نباید دولتی در میان احزاب کشور وجود داشته باشد، بلکه تمام این احزاب باید زیر مجموعه دولت باشند. ما خواستار اصلاح شیوه های زندگی حزبی در عراق هستیم. جریان حکمت ملی اولین جریانی خواهد بود که برای رهایی از محدودیت توافق های سیاسی بی نتیجه تلاش می کند. ما به منظور تحقق هدف تشکیل دولت آینده، بر اساس شایستگی، تجربه و توانمندی در امر خدمت رسانی و در بازه های زمانی معین بایکدیگر همکاری می کنیم.

وی افزود: ما باید درباره نهادهای مانع و مخرب در سیستم سیاسی خود تجدید نظر کنیم. حتی اگر شرایط ایجاب کرد باید قانون اساسی نیز بر اساس زمینه های ایجاد شده توسط قانون اساسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

رئیس تحالف ملی شیعیان عراق همچنین تصریح کرد: با صراحت تمام اعلام می کنیم که مشکلات خاورمیانه، و به ویژه عراق تنها در صورتی حل می شود که میان جمهوری اسلامی ایران و دولت عربستان سعودی گفتگو و تبادل نظر برقرار شود.

حکیم با تاکید براینکه گفتگو های مورد نظر ما، موضوع جدید و پیشنهاد پرزرق و برقی نیست که برای بار اول بیان شود، گفت: آنچه ما بیان و پیشنهاد کردیم خلاصه تجربه ملت هایی است که برای سالیان متمادی با یکدیگر در نزاع بوده اند، اما پس از آن به گفتگو روی آورده اند که این امر به ایجاد یک قدرت سیاسی همگون و توازن بین المللی و منطقه ای منجر شده است.