سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با اشاره به ادامه محاصره غزه از سوی صهیونیستها از جامعه بین المللی خواست که به مسئولیت خود عمل کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه العهد، سامی ابوزهری سخنگوی حماس درباره تشدید محاصره غزه و ادامه این وضعیت هشدار داد.

سامی ابوزهری تاکید کرد: حماس درباره ادامه تشدید محاصره هشدار داده است.

وی با اشاره به ممانعت از ورود سیمان و ادامه سیاست محاصره و فلج کردن زندگی در غزه از همه طرف های بین المللی و منطقه ای خواست که به مسئولیت خود در قبال این اوضاع بحرانی عمل کنند.