وزارت امور خارجه انگلیس طی بیانیه ای اعلام کرد که لندن به اقدام امروز مسکو درخصوص اخراج دیپلمات های انگلیسی پاسخ خواهد داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از تاس، وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه ای اعلام کرد که شورای امنیت ملی انگلیس تا هفته آینده اقدامات جدیدی را در پاسخ به اخراج ۲۳ دیپلمات انگلیسی از مسکو انجام خواهد داد.

وزارت امور خارجه انگلیس گفت: با توجه به آشنایی با رفتار روسیه، ما انتظار چنین پاسخی را داشتیم و شورای امنیت ملی انگلیس در اوایل هفته آینده برای بررسی مراحل بعدی اقدامات، جلسه ای خواهد داشت.

وزارت امور خارجه انگلیس افزود: واکنش روسیه به اقدام نخست وزیرانگلیس، مبنی بر اخراج دیپلمات ها موضع لندن را تغییر نخواهد داد. و روسیه در کشتن اسکریپال و دخترش مقصر است. این روسیه است که ناقض آشکار حقوق بین الملل و کنوانسیون های سلاح های شیمیایی است.

این وزارت خانه یادآور شد که ما با مردم روسیه اختلافی نداریم و همچنان اعتقاد داریم که منافع ملی ما در متوقف کردن همه گفتگو بین دو کشور نیست، اما وظیفه دولت روسیه انجام اقدامات خود و التزام به تعهدات بین المللی است.

گفتنی است که امروز وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که ۲۳ دیپلمات انگلیس از این کشور اخراج شده اند و ظرف یک هفته آینده باید روسیه را ترک کنند.