فرستاده بین المللی برای حل بحران سوریه تاکید کرد که مذاکرات جاری در ژنو برای حل بحران سوریه، تا ۲۵ فوریه ۲۰۱۶ (۶ اسفند ۱۳۹۴) به تعویق افتاده است.

به گزارش پرس شیعه، “استفان دی میستورا” این مطلب را روز چهارشنبه در پایان دیدار با نمایندگان “کمیته عالی مذاکرات” که معارضین نظام سوریه بخشی از آن هستند، به خبرنگاران بیان کرد.
وی افزود؛ مذاکرات ژنو با دشواریی هایی در جریان امور اجرایی مواجه شده، اما اقدامات نظامی در جریان مذاکرات بررسی نشد.
دی میستورا تصریح کرد که همچنان به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد و گروه بین المللی “حمایت از سوریه” برای فراهم نمودن زمینه مذاکرات طرف های سوری امیدوار است.
وی تاکید کرد که در روز پنجشنبه (۵ اسفند) برای ادامه گفت وگو درباره صلح در سوریه، راهی لندن خواهد شد.