مرکز روسی آشتی ملی مستقر در سوریه از خروج بیش از ۶۸ هزار غیر نظامی سوری از غوطه شرقی دمشق تا کنون خبرداد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، بر اساس گزارش مرکز روسی آشتی ملی مستقر در سوریه از تاریخ ۲۸ فوریه تا کنون بیش از ۶۸ هزار غیر نظامی از غوطه شرقی دمشق و از طریق گذرگاه های امن خارج شده اند.

بر اساس این گزارش اکثریت آوارگان سوری از گذرگاه های حموریه و الوافدین خارج شده اند.

هم چنین آتش بس اعلام شده در حرستا واقع در غوطه شرقی به مدت ۲۴ ساعت برای خروج غیر نظامیان از این منطقه هم چنان ادامه دارد. ارتش سوریه نیز به پیشروی خود در غوطه شرقی و به دست گرفتن کنترل مناطق بیشتری در آن ادامه می دهد.