بیستمین کنفرانس بین‌المللی الکندی و اسلام مارس ۲۰۱۸ در توکیو- ژاپن برگزار می‌شود.

به گزارش پرس شیعه، بیستمین کنفرانس بین‌المللی الکندی و اسلام در روزهای ۲۷ تا ۲۸ مارس ۲۰۱۸ در توکیو- ژاپن برگزار می‌شود.

محور کلی موضوعات کنفرانس شامل الکندی، عواملی که بر الکندی تأثیرگذار بود، تاثیرات یونان، تأثیرات معاصر، منطق و ترجمه، هماهنگی بین فلسفه و دین، پزشکی، ریاضیات، علوم طبیعی در فلسفه الکندی، متافیزیک، سادگی و فروتنی الهی، وجود، جاودانگی و بقاء جهان، روانشناسی، روح انسانی، معرفت شناسی، مؤلفه‌های اخلاق، علوم پایه، استفاده از ریاضیات و کیهان‌شناسی می شود.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جزئیات و نحوه شرکت در کنفرانس به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۸/۰۳/tokyo/ICAKI مراجعه گردد.