وزیر خارجه سابق لبنان ضمن تاکید بر ضرورت داشتن ارتش و مقاومت قوی ضد صهیونیستها اعلام کرد: تضعیف مقاومت لبنان سبب تقویت نقش اسرائیل در منطقه می شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، عدنان منصور وزیر خارجه سابق لبنان گفت: ما به ارتش و مقاومت قوی با وجود تهدید اسرائیل نیاز داریم. این دشمن خواهان صلح نیست و این مشکل کل منطقه است. این دشمن از مطامع خود ضد لبنان دست برنمی دارد.

وی تاکید کرد: اقدام اسرائیل در نابودی آرمان فلسطین به لبنان به شکل مستقیم با توجه به حضور آوارگان فلسطینی ضربه می زند.

منصور گفت: با وجود شجاعت سرباز لبنانی اما باید امکانات برای آن فراهم شود و توازن قوا با دشمن صهیونیست موجود باشد. در شرایط کنونی ما نمی توانیم با تجاوز اسرائیل مقابله کنیم مگر با حضور مقاومت.

وزیر خارجه سابق لبنان بیان کرد: تضعیف مقاومت لبنان سبب تقویت نقش اسرائیل در منطقه می شود. هدف قرار دادن سوریه و عراق با هدف نابودی کل منطقه صورت گرفت.