پژوهشگر اماراتی با اشاره به افزایش نفوذ و تاثیرگذاری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به زیان نفوذ کلی کشورهای عربی نوشت: امروز ریاض به جای قاهره به پایتخت سیاسی جدید جهان عرب تبدیل شده است.

به گزارش پرس شیعه؛ عبدالخالق عبدالله از چهره های دانشگاهی و پژوهشی اماراتی در مجموعه مطالب خود در شبکه اجتماعی تویتر نوشت، نفوذ کشورهای عرب حوزه خلیج فارس اخیرا به زیان نفوذ عربی گسترش یافته است. امروز تاثیر کوچکترین پایتخت عرب بر بزرگترین پایتخت عربی بیشتر از تاثیر بزرگترین کشور عربی بر کوچکترین پایتخت عرب در منطقه خلیج فارس است.

وی در ادامه نوشت، پایتخت های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بیشترین تاثیر را در سایر پایتخت های عربی دارند و این تاثیر بسیار بیشتر از تاثیر مجموع پایتخت های عربی بر پایتخت های کشورهای عرب است.

این پژوهشگر نوشت، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مرکز ثقل نفتی جهان هستند و حجم اقتصاد آنها از ۱٫۵ تریلیون دلار فراتر می رود و صندوق های ذخیره ارزی با ارزش ۳ تریلیون دلار دارند.

وی ابراز عقیده کرد، سفر دو روزه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به عربستان گواه قاطع این امر است که ریاض و نه قاهره، پایتخت سیاسی جدید جهان عرب است.