«ایهود اولمرت» نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی با اشاره به پرونده های فساد نتانیاهو به او توصیه کرد که از پست خود استعفا دهد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فلسطین الیوم، «ایهود اولمرت» نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی با اشاره به پرونده های فساد نتانیاهو به او توصیه کرد که از پست خود استعفا دهد.

بر اساس این گزارش، اولمرت همچنین به نتانیاهو توصیه کرده است که پس از استعفا مخفی شود.

این در حالی است که اولمرت، خود پیشتر به دلیل فساد مالی محکوم شناخته شده بود.