رئیس جمهور آمریکا با اذعان به ناتوانی کشورش تاکید کرد: بحران سوریه را نمی توان بدون پیشبرد روند سیاسی و بدون حضور روسیه حل و فصل کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه “السفیر” باراک اوباما در کنفرانس مطبوعاتی با دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در لندن گفت که “همه گزینه ها درخصوص سوریه را بررسی کرده است اما هیچ کدام از آنها خوب نبوده اند.

اوباما در عین حال افزود که “برای متوقف کردن اقدامات جنگی تلاش خواهد کرد”.

رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش اذعان کرد: “بدون پیشبرد روند سیاسی و بدون مشارکت مسکو امکان پایان دادن به بحران در سوریه وجود ندارد.”

وی با اذعان به ناتوانی آمریکا در زمینه سوریه تصریح کرد: “دستیابی به یک راه حل در سوریه نیازمند تعامل با اشخاصی است که من با آنها به هیچ وجه توافق ندارم”.

اوباما گفت: پوتین درک خواهد کرد که “بحران سوریه را نمی توان از طریق ابزارهای نظامی حل کرد”.