منابع سوری از بازدید رئیس جمهور این کشور از مواضع ارتش سوریه در غوطه شرقی دمشق خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه، وبگاه ریاست جمهوری سوریه از بازدید بشار اسد رئیس جمهور این کشور از مواضع ارتش سوریه در غوطه شرقی خبر داد.

بر اساس این گزارش؛ بشار اسد از مواضع ارتش سوریه در خطوط مقدم در غوطه شرقی دمشق بازدید به عمل آورده است.

این در حالی است که منابع سوری از تسلط ارتش سوریه بر بیش از ۸۰ درصد غوطه شرقی دمشق خبر داده اند و ارتش سوریه به تروریستها برای خروج از شهر حرستا تا عصر امروز مهلت داده است.