منابع فلسطینی از عملیات شهادت طلبانه ضد یک صهیونیست در بیت المقدس خبر دادند و اعلام کردند که حال این صهیونیست وخیم است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از معا، منابع فلسطینی از عملیات شهادت طلبانه ضد صهیونیستها در ببیت المقدس در عصر امروز به وقت محلی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: این عملیات در منطقه باب الواد در بیت المقدس رخ داد.

منابع وابسته به رژیم صهیونیستی جراحت صهیونیست زخمی شده را وخیم اعلام کردند.

بر اساس این گزارش؛ این صهیونیست از ناحیه فوقانی بدن هدف قرار گرفته است.

منابع فلسطینی از شهادت فردی دست به عملیات شهادت طلبانه زده است، خبر دادند.