اتیوپی، اریتره را به حمایت از گروه‌ های خرابکار و برهم زدن امنیت در این کشور متهم کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الجزیره، کشور اتیوپی اریتره را به برهم زدن امنیت این کشور متهم کرد.

اتهامات مطرح علیه اریتره در حالی است که اتیوپی از زمان استعفای نخست وزیر این کشور کماکان در وضعیت اضطراری به سر می برد.

اتیوپی کشور همسایه خود را متهم کرده است که با حمایت از برخی گروه های مخرب، در اوضاع امنیتی این کشور مداخلات سوئی را به انجام می رساند.

در همین رابطه، اتیوپی اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور موفق شده اند مقادیری اسلحه که گروه‌های خرابکار قصد قاچاق آن به داخل اتیوپی داشتند را کشف و ضبط کنند.