جبهه عدالت و استقلال با ستایش از بیداری ملت مصر تاکید کرد: مشکل بزرگ مصر دنباله روی از ائتلاف صهیونیستی – آمریکایی و تن دادن به پیمان شوم کمپ دیوید است و نه تنها جزایر تیران و صنافیر بلکه حجاز نیز متعلق به مصر است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه رای الیوم، جبهه عدالت و استقلال مصر از طرف شماری از زندانیان وابسته به گروه اخوان المسلمین یا سایر گروهها، در داخل زندانهای مصر تشکیل شده است.

این جبهه در بیانیه خود درباره بحث وجدل مربوط به دو جزیره صنافیر و تیران آورده است: جبهه عدالت و استقلال از این بیداری بزرگ مصریها علیه موافقت نظام عبدالفتاح السیدسی در تحویل حاکمیت د جزیره تیران و صنافیر مصر به عربستان خالصانه ترین سپاسگذاری و خرسندی را دارد. مسئله خرسند کننده این است که ملت مصر برای اصولی که منادی آن بود، بیدار شد.

این بیانیه افزود: مشکل بزرگ و اساسی مصر در دنباله روی از ائتلاف صهیونیستی – آمریکایی و تن دادن مصر به پیمان شوم کمپ دیوید است.

این جبهه تاکید کرد: راه رهایی و بهبود وضعیت مصریها در لغو این پیمان است. مسئله دو جزیره این پرونده را به وسیعترین شکل گشود و ثابت کرد که افکار عمومی مصر همچنان محوری بودن درگیری با رژیم صهیونیستی را درک می کند؛ باوجود اینکه رسانه های و نخبگان سیاسی با همه شاخه هایش تلاش زیادی را برای پنهان کردن و به حاشیه راندن این پرونده انجام داده اند.

در این بیانیه آمده است: امروز سعودیها وارد پیمان کمپ دیوید می شوند و با اسرائیل نامه نگاری می کنند و متعهد می شوند که آزادی کشتیرانی در تنگه تیران را برای کشتی های تجاری و جنگی اسرائیل تضمین کنند.

سعودیها امروز می خواهند از در تسلیم شدن روابط خود با اسرائیل را مستحکم کنند.

این بیانیه تاکید کرد: اکنون اقدام هماهنگِ مخربی برای تاکید بر مالکیت سعودی عربستان بر جزایر تیران و صنافیر با تکیه بر ادعاهای قانون بین المللی و اسناد تاریخی در جریان است. در همین راستا نیز تلاش می شود که هرچیزی بر مالکیت مصر بر این جزایر حکایت دارد، پنهان نگه داشته شود و درمقابل هرچیزی که بر حق عربستان بر این جزایر تاکید می کند، تبلیغ شود.

این بیانیه آورده است: ما در وهله اول نگرانیم که عربستان این جزایر را به ارتش آمریکا برای احداث دو پایگاه نظامی به منظور تضمین آزادی کشتیرانی برای اسرائیل تحویل دهد. به ملت مصر تاکید می کنیم: این دو جزیره مصری باقی خواهد ماند و با خون خود خواهیم ایستاد و آن را تحویل نخواهیم داد.

این بیانیه با اشاره به تاریخچه ای از سرزمین حجاز و حاکمیت بر آن در دوره های مختلف تاریخی تاکید کرد که این سرزمین متعلق به مصر بوده است.