شورای وزارتی امنیت ملی عراق یادداشت تفاهم و همکاری اطلاعاتی و امنیتی با ایران را تصویب کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه ای اعلام کرد که شورای وزارتی امنیت ملی عراق به ریاست حیدر العبادی روز یکشنبه یادداشت تفاهم و همکاری اطلاعاتی و امنیتی با ایران را تصویب کرد.

در این بیانیه آمده است: حیدر العبادی نخست وزیر عراق که رئیس شورای وزارتی امنیت ملی و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور نیز می باشد ریاست نشست این شورا را برعهده داشت و در این نشست چندین موضوع امنیتی بررسی شد.

شورای وزارتی امنیت ملی عراق به صورت دوره ای به ریاست حیدر العبادی تشکیل جلسه می دهد و در آن مسائل و موضوعات امنیتی بررسی می شود.