مردم بحرین که در محکومیت اشغالگری عربستان سعودی در این کشور، دست به برگزاری تظاهرات در نویدرات زده بودند مورد هجوم وحشیانه نیروهای آل خلیفه قرار گرفتند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، مردم بحرین همزمان با هفتمین سالروز اشغالگر سعودی ها در این کشور، تظاهرات گسترده ای را علیه آنها برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، معترضان با برگزاری تظاهرات در نویدرات اشغالگری عربستان در بحرین را به شدت محکوم کرده و خواستار خروج نظامیان سعودی از کشور خود شدند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات، اعتراضات خود را تحت عنوان «شعار ما مقاومت است» ابراز داشتند.

گفتنی است، از آغاز انقلاب مردمی در بحرین در سال ۲۰۱۱ نظامیان سعودی برای سرکوب اعتراضات مردمی وارد این کشور شدند.