مرکز روسی نظارت بر آشتی سوریه اعلام کرد که از صبح امروز تاکنون بیش از ۶ هزار نفر از ساکنان روستاها و شهرکهای غوطه شرقی این منطقه را ترک کرده اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، مرکز روسی نظارت بر آشتی سوریه اعلام کرد که از صبح امروز تاکنون بیش از ۶ هزار نفر از ساکنان روستاها و شهرکهای غوطه شرقی این منطقه را ترک کرده اند.

بر اساس این گزارش، غیرنظامیان سوری از طریق گذرگاه «حموریه» غوطه شرقی را ترک کرده اند.

مرکز روسی نظارت بر آشتی سوریه اعلام کرد که کمک های بشردوستانه ضروری میان کسانی که از غوطه شرقی خارج شدند توزیع شده است.

درحال حاضر هزاران نفر نیز پشت گذرگاه حموریه منتظر خروج از غوطه شرقی هستند.

پیشتر اعلام شده بود که بیش از ۴۰ هزار نفر از ساکنان غوطه شرقی به دنبال برقراری آتش بس در این منطقه، از آنجا خارج شده اند.