نظامیان رژیم صهیونیستی ۱۰ شهروند فلسطینی را در قدس و کرانه باختری بازداشت کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، نظامیان صهیونیست به قدس و کرانه باختری یورش بردند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حمله فلسطینیان با نظامیان صهیونیست درگیر شدند.

در این درگیری، صهیونیست ها ۱۰ نفر را در قدس و کرانه باختری بازداشت کردند.