خبرنگار اعزامی تلویزیون سوریه به ژنو به همراه کادر تصویربرداری این شبکه، از ورود به سالن در نظر گرفته شده برای کنفرانس خبری محروم شد.

به گزارش پرس شیعه، کنفرانس خبری مذکور را مخالفان سوریه موسوم به “هیات اعزامی ریاض” برپا کرده بودند.

“إلیسار”، خبرنگار تلویزیون سوریه در گفت وگو با شبکه الاخباریه سوریه توضیح داد که از سوی کاترین مسوول رسانه ای سازمان ملل به عنوان یک تبعه انگلیسی به همراه نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفت و آنها او را از ورود به سالن و انتقال رویدادهای کنفرانس بازداشتند.

کاترین از خبرنگاران در مورد رویکرد شبکه های تلویزیونی شان سوال می کرد که “آیا با دولت بشار اسد موافق هستند یا مخالف؟” و در صورت موافق بودن با دولت سوریه، از ورود آنها به سالن جلوگیری می شد.
الیسار گفت: این اقدام نقض آشکار آزادی فعالیت خبرنگاران در اروپا است و اگر قرار است شرکت کنندگان در کنفرانس ژنو در آینده در سوریه همزیستی مسالمت آمیزی با هم داشته باشند، آزادی رسانه ای و انتقال خبر یکی از پایه های آن به شمار می رود.