وزارت کشور تونس با اشاره به درگیری نیروهای این کشور با دو تروریست در شهر بن قردان اعلام کرد: یکی از این تروریستها خود را منفجر کرده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، وزارت کشور تونس با اشاره به درگیری نیروهای این کشور با دو تروریست در شهر بن قردان اعلام کرد: یکی از این تروریستها خود را منفجر کرده است.

وزارت کشور تونس اعلام کرد که عامل انتحاری پس از محاصره از سوی نیروهای امنیتی در شهر بن قردان تونس، خودش را منفجر کرد.

در بیانیه وزارت کشور تونس آمده است: بر اساس اطلاعات دریافتی دو تروریست در منطقه المقرون در شهر بن قردان در استان مدنین تونس مشاهده شدند که نیروهای گارد ملی به این منطقه اعزام شدند و دو فرد مذکور را به محاصره درآوردند که یکی از آنها خودش را منفجر کرد و عملیات محاصره فرد دوم ادامه دارد و تیراندازی متقابل رخ داده است اما هیچ یک از نیروهای گارد ملی تونس زخمی نشده اند.