نماینده سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه امروز اعلام کرد که تجزیه سوریه به مثابه فاجعه برای کل منطقه محسوب می شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه امروز اظهار داشت: تجزیه سوریه به مثابه فاجعه برای کل منطقه محسوب می شود.

وی با بیان این مطلب افزود: تجزیه کشور سوریه که آن را شاهدیم تراژدی خواهد بود و در صورتی که توافق سیاسی فراگیر حاصل نشود، داعش بازخواهد گشت.

دی میستورا بار دیگر خاطرنشان کرد که راه حل سیاسی تنها راه حل بحران سوریه است. راهکار نظامی راه حل بحران سوریه نیست.