رسانه های فلسطینی از بازداشت یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین توسط ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فلسطین الیوم، رژیم صهیونیستی، بسام السعدی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین را بازداشت کرد.

بازداشت شهروندان فلسطینی و رهبران گروه های مقاومت فلسطین توسط نظامیان صهیونیست تقریبا هر روز در مناطق مختلف فلسطین ادامه دارد.