رسانه های خارجی از ناکامی شورای امنیت سازمان ملل متحد در بررسی موضوع حقوق بشر سوریه خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الجزیره، شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل به حد نصاب نرسیدن آراء در بررسی موضوع حقوق بشر سوریه ناکام ماند.

نماینده روسیه در سازمان ملل اعلام کرد: ما خواهان لغو نشست شورای امنیت بررسی اوضاع حقوق بشر سوریه هستیم. وی در سخنان خود در نشست شورای امنیت برای بررسی اوضاع انسانی و حقوق بشر سوریه گفت: بررسی این موضوع در حیطه اختیارات شورای امنیت نیست و اگر قرار است این شورا درباره این موضوع نشستی امروز برگزار کند، باید رای گیری صورت گیرد.