نیروهای نظامی عراق عملیات گسترده ای را به منظور تعقیب بقایای داعش در «حوض حمرین» واقع در شمال شرق دیالی آغاز کرده اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه سومریه نیوز، نیروهای ارتش عراق عملیات گسترده ای را به منظور تعقیب بقایای عناصر داعش در حوض حمرین واقع در شمال شرق استان دیالی کلید زده اند.

بر اساس این گزارش، نیروهای حشد شعبی نیز به نیروهای نظامی ارتش در این عملیات کمک می کنند. عملیات علیه بقایای تکفیریها از سه محور دنبال می شود.

در همین ارتباط، یک منبع امنیتی عراق اعلام کرد که این عملیات با اطلاعاتی که دستگاه های اطلاعاتی جمع آوری کردند، آغاز شده است.