بیستمین کنفرانس بین‌المللی فلسفه و تاریخ در روزهای ۱۰ تا ۱۱۱ ۲۰۱۸ در آمستردام هلند برگزار می‌شود.

به گزارش پرس شیعه؛ بیستمین کنفرانس بین‌المللی فلسفه و تاریخ در روزهای ۱۰ تا ۱۱۱ ۲۰۱۸ در آمستردام هلند برگزار می‌شود.

محور کلی موضوعات این کنفرانس شامل این موارد است:

فلسفه تاریخ

تاریخ شناسی

تاریخنگاری

تاریخ پیش از مدرن

تاریخ پیدایش خط

تاریخ پایدار

تکامل گرایی اجتماعی

اعتبار نظریه مرد بزرگ در مطالعات تاریخی

گزارش های تاریخی از تاریخنگاری

فلسفه تاریخی بحرانی

فلسفه متافیزیکی تاریخ

متافیزیک و تاریخ

هگل و نیروی ذهنی

کانت و ایده برای تاریخ جهانی

مارکس و نظریه تغییر اجتماعی

تحلیل میشل فوکو از گفتمان تاریخی و سیاسی

تاریخ و آموزش

داستان و تاریخ

تاریخ و علیت

تاریخ به مثابه تبلیغ

قضاوت تاریخ

بر این اساس از علاقه‌مندان به موضوعات فوق دعوت می‌شود، چکیده‌ای از آثار خود را تا پایان روز ۲۰ مارس ۲۰۱۸ به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۸/۰۵/barcelona/ICJIT?step=۲ ارسال کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۸/۰۵/amsterdam/ICPH مراجعه شود.