تروریست های تکفیری برای چندمین بار طی روزهای اخیر مناطقی از دمشق را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه لبنانی النشره، اقدامات خصمانه تکفیریها در سوریه همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، تروریست های تکفیری بار دیگر دمشق را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

در همین راستا، بخش قدیمی دمشق هدف اصابت چند خمپاره شلیک شده توسط گروه های تروریستی قرار گرفت.

این در حالی است که خمپاره های شلیک شده توسط تروریستها مناطق دیگری از دمشق را نیز مورد اصابت قرار داد.

گفتنی است، تکفیریها به منظور انتقام جویی از شکست های میدانی خود دربرابر نیروهای مقاومت، مردم را هدف قرار می دهند.