کارگاه مقاله نویسی ویژه طلاب خواهر مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س)شهرستان داراب در سالن فضای مجازی این حوزه علمیه برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه؛ به همت معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) شهرستان داراب و به منظور ایجاد انگیزه در طلاب جهت شرکت در فراخوان ها و ارتقاء توان طلاب در زمینه نوشتن مقاله ها و چگونگی استفاده از فناوری های نوین و بکارگیری در امور پژوهشی، جمعی از طلاب خواهر در سالن فضای مجازی این مدرسه با اصول مقاله نویسی آشنا شدند.

خانم کمال از اساتید حوزه داراب، در این کارگاه به اهمیت مساله یابی و چگونگی انتخاب یک موضوع تحقیقاتی توضیحاتی ارائه نموده و سپس به معرفی اجزای یک مقاله علمی و چگونگی گردآوری اطلاعات با مراجعه به کتابخانه های دیجیتال و سایت های اینترنتی پرداخت.

گفتنی است: در این کارگاه آموزشی استاد حاضر به صورت عملی وارد سایت نورمگز و کتابخانه نور شده و در رابطه با نحوه ثبت نام در این سایت و چگونگی سرچ موضوعات تحقیق و استفاده از کتابخانه نور برای طلاب توضیح دادند.

شایان ذکر است، این کارگاه در هفته های آینده ادامه خواهد داشت تا طلاب بتوانند قدم به قدم با راهنمایی استاد ،خود را در زمینه مقاله نویسی با استفاده از فنا وری های نوین توانمند گردند.