دولت سوریه در دو نامه جداگانه به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت این سازمان خواستار توقف اقدامات جنایتارانه تروریستها علیه اهالی دمشق شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری سانا، دولت سوریه درباره جنایت های تکفیریها علیه اهالی دمشق نامه هایی را به صورت جداگانه برای دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت این سازمان ارسال کرد.

بر اساس این گزارش، دولت سوریه در این نامه تأکید کرده است: جنایت های تکفیریها علیه اهالی دمشق هرچه سریعتر باید متوقف شود.

دمشق همچنین اعلام کرده است: طرف های خارجی همچون رژیم وهابی سعودی و همچنین رژیم قطر که با پول و سلاح از تروریست ها حمایت می کنند هرچه سریعتر حمایت های خود را متوقف سازند.