متجاوزان رژیم سعودی منطقه «رازح» در استان «صعده» یمن را هدف گلوله باران گسترده توسط توپخانه های خود قرار دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری سبأ، اقدامات جنایتکارانه رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، توپخانه های رژیم سعودی غیرنظامیان را به شدت گلوله باران کردند.

طبق اعلام رسانه های یمنی، توپخانه های رژیم سعودی به شدت منطقه رازح در صعده را هدف قرار دادند.