دو فروند هواپیمای جاسوسی رژیم صهیونیستی در جنوب عربستان فرود آمدند.

به گزارش پرس شیعه، دو فروند هواپیمای جاسوسی رژیم صهیونیستی در پایگاه هوایی “ملک خالد” در “خمیس مشیط” در جنوب عربستان سعودی فرود آمدند.