رژیم صهیونیستی طرح ساخت ۴ هزار واحد مسکونی برای شهرک نشینان این رژیم در مجاورت شهر اشغالی حیفا را تصویب کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فلسطین الیوم، رژیم صهیونیستی همچنان به سیاست های خصمانه خود در اراضی اشغالی فلسطینیان ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، در همین راستا صهیونیستها اخیرا طرح جدیدی را به منظور توسعه شهرک سازی ها در اراضی اشغالی تصویب کردند.

به موجب این طرح، قرار است ۴ هزار واحد مسکونی دیگر برای شهرک نشینان ساخته شود.

رسانه های فلسطینی اعلام کردند که این طرح قرار است در شهرک «کریات اتا» در مجاورت با شهر اشغالی حیفا عملیاتی شود.