نظامیان ارتش سوریه به صورت کامل بر شهر «عین ترما» در غوطه شرقی دمشق مسلط شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، نیروهای ارتش سوریه دستاورد جدیدی را در غوطه شرقی خلق کردند.

بر اساس این گزارش، نیروهای سوری موفق شدند بر شهر «عین ترما» در غوطه شرقی به طور کامل مسلط شوند.

نیروهای ارتش سوریه در جریان تسلط بر این شهر دهها عنصر تکفیری را به هلاکت رساندند.

درحال حاضر ارتش سوریه بر بیش از ۷۰ درصد از غوطه شرقی مسلط شده اند.