رسانه های ترکیه ای از وقوع یک انفجار در «عفرین» که ناشی از هدف قرار گرفتن یک تانک ارتش ترکیه بوده است، ۹ نظامی این کشور کشته شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، رسانه های ترکیه ای از وقوع انفجار در شهر عفرین سوریه خبر می دهند.

بر اساس این گزارش، این نافجار ناشی از هدف قرار گرفتن یک تانک ارتش ترکیه بوده است.

به دنبال این انفجار ۹ نفر از نظامیان ترکیه کشته شدند.