وکیل رئیس جمهوری آمریکا در پرونده تحقیقات دخالت ادعایی روسیه در انتخابات این کشور از سمت خود استعفا می کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، وکیل رئیس جمهوری آمریکا در پرونده تحقیقات دخالت ادعایی روسیه در انتخابات این کشور از سمت خود استعفا می کند.

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو فرد مطلع از استعفای «جان داود» وکیل دونالد ترامپ در تحقیقات «رابرت مولر» بازپرس ویژه پرونده تحقیقات روسیه خبر داد.

این استعفا در حالی است که ترامپ چند روز پیش خواستار توقف تحقیقات مولر درباره دخالت ادعایی روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا و همچنین تبانی ستاد ترامپ با مسکو شده بود.

منابع آگاه نیویورک تایمز گفته اند که داود در چند ماه گذشته به دلیل بی توجهی ترامپ به توصیه های وی درباره همکاری با مولر بارها تصمیم به استعفا گرفته است.

با نزدیک شدن تحقیقات مولر به شخص ترامپ و احتمال تحقیقات از او، وی حملات مستقیمی به مولر داشته که احتمالا حاکی از نگرانی او از روند پیشرفت این پرونده است.