وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که طی ۲۴ گذشته بیش از ۷ هزار نفر از «غوطه شرقی» خارج شده اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه بیانیه جدیدی را در خصوص روند خروج غیرنظامیان از غوطه شرقی صادر کرد.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه در بیانیه خود آورده است که طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از هفت هزار نفر از غوطه شرقی خارج شده اند.

طبق بیانیه صادره از وزارت دفاع روسیه حدود ۴۰۰ نفر از افراد خارج شده را اعضای گروه های مسلح تشکیل می دهند.

بدین ترتیب تاکنون قریب به ۹۵ هزار نفر از غوطه شرقی خارج شده اند.