دولت مصر گذرگاه رفح را به منظور تسهیل ورود و خروج مسافران فلسطینی به مدت ۲ روز بازگشایی کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، دولت مصر گذرگاه «رفح» در مرزهای با نوار غزه را به مدت دو روز بازگشایی کرد.

بر اساس این گزارش، قرار است با بازگشایی گذرگاه رفح روند ورود و خروج مسافران فلسطینی تسهیل شود.

این در حالی است که مردم ساکن نوار غزه خواستار بازگشایی دائمی این گذرگاه هستند. با این حال، رژیم صهیونیستی با بهره برداری از همکاری های خود با قاهره مانع از بازگشایی دائمی رفح می شود.