انتخابات ریاست جمهوری اتریش با پیشتازی «هوفر» به دور دوم کشیده شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه استاندارد، « وربرت هوفر » از حزب راست گرای آزادی با حدود ۳۵.۳۰ درصد و « الکساندر وندر بلن » با ۲۱.۴۰ درصد آرا برای دوه دوم ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت می کنند.
براساس گزارش های اعلام شده « ایرمگارد گریس » کاندیدای مورد حمایت حزب نئوس با ۱۸.۹ درصد آرا در جایگاه سوم قرار گرفت.

«هوفر» در دور دوم انتخابات که در تاریخ ۲۲ می برگزار خواهد شد باید با نامزد «حزب سبز اتریش» یعنی سیاستمدار کهنه کار، «الکساندر وندر برلن» یا «ایرمگارد گریس»، قاضی سابق دادگاه عالی این کشور رقابت کند.