عبدالقادر مساهل و همام الجزایری وزیر مسئول در امور آفریقایی الجزایر و وزیر اقتصاد این کشور برای اولین بار از زمان آغاز بحران سوریه امروز جهت دیدار با مقامات این کشور وارد دمشق شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، «عبدالقادر مساهل» وزیر مسئول در امور آفریقایی الجزایر امروز دوشنبه وارد فرودگاه بین المللی دمشق شد.

بر اساس این گزارش، «همام الجزایری» وزیر اقتصاد الجزایر نیز مساهل را در سفر به سوریه همراهی می کند.

رسانه های عربی اعلام کردند که این دو وزیر الجزایری قصد دارند در جریان سفر به سوریه با مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتگو کنند.

طبق اعلام این رسانه ها گفتگو در خصوص تقویت روابط دوجانبه به ویژه در زمینه امور اقتصادی محور گفتگوهای دو طرف خواهد بود.

گفتنی است، طی ۵ سالی که از بحران سوریه می گذرد، برای اولین بار است که وزرای الجزایری به منظور دیدار با مقامات سوری به دمشق سفر می کنند.