پیامبراسلام(ص) ۲۳ سال تلاش کردند تا همه به دین واحد روی بیاورند، اما بعضی ها در این میان کارشکنی کردند و نگذاشتند همه مردم به سمت دین و اسلام بیایند و با به وجود آوردن مسیرهای انحرافی، باعث انحراف در دین و جامعه شدند.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله علوی گرگانی پیش از ظهر امروز در دیدار تعدادی از مسلمانان و اندیشمندان روسی، با بیان اینکه خدای تعالی برای هدایت بشر پیامبرانی را فرستاده تا آنها را هدایت کنند گفتند: مهمترین رسالت پیامبران رساندن پیام الهی و دعوت به دین است.

معظم له بیان داشتند: پیامبران مبعوث شدند تا همه را دعوت به دین کنند و در این میان پیامبر خاتم(ص) رسالت جهانی را بر عهده دارد.

ایشان با بیان این که پیامبر(ص) در حالی به سمت مردم رفتند که در یک دست شمشیر و در دست دیگر کتاب هدایت گری داشتند گفتند: پیامبراسلام(ص) ۲۳ سال تلاش کردند تا همه به دین واحد روی بیاورند، اما بعضی ها در این وسط کارشکنی کردند و نگذاشتند همه مردم به سمت دین و اسلام بیایند و با به وجود آوردن مسیرهای انحرافی، باعث انحراف در دین و جامعه شدند.