حضرت آیت الله بشیر النجفی گفتند: تروریست های تکفیری جایی در عراق ندارند و نابودی آن‌ها نزدیک است و نشانه های پاکسازی عراق از لوث وجود تروریستها واضح و آشکار شده است.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله بشیر النجفی از مراجع نجف با تاکید بر اینکه ایمان به خدای سبحان ما را به احساس مسؤولیت در قبال جامعه و دفاع از حقوق آن فرا می خواند، اشاره کردند: حوادثی که برای عراق پیش آمد بسیار سخت بود و توطئه‌ای که علیه آن پایه ریزی شد در صدد سرنگونی و فروپاشی آن بود.

ایشان ادامه دادند: جانفشانی های رزمندگان بسیج مردمی و ایستادگی قهرمانانه آن که پیشروی نیروهای تروریسم را متوقف ساخت، منجر به آزادی شهرهایی شد که توسط داعش تصرف شده بود.

حضرت آیت الله بشیر النجفی در همین راستا بر ضرورت حمایت از نیروهای امنیتی عراق تاکید کردند و آن را از اولویت های تمام مردم عراق دانستند و گفتند: دشمن هیچ فرقی بین مردم عراق قائل نمی شود.

ایشان افزودند: تروریست های تکفیری جایی در عراق ندارند و نابودی آن‌ها نزدیک است و نشانه های پاکسازی عراق از لوث وجود تروریستها واضح و آشکار شده است.

معظم له گفتند: با نابودی این تروریست ها، باید فساد را که در اداره‌های دولتی رخنه کرده است از بین برد و باید برای پشت سر گذاشتن اختلافات سیاسی و وحدت کلمه برای مبارزه با دشمن مشترک، یک موضع ملی و یکپارچه داشته باشیم.

ایشان بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های دولتی عراق تاکید نمودند و گفتند: عدم همراهی آنان یک پدیده خطرناک به شمار می آید و کسانی که در کمین عراق هستند بسیارند.