نماینده دائم سوریه در سازمان ملل گفت به زودی همه اراضی اشغالی این کشور از جمله جولان و عفرین آزاد خواهد شد.

به گزارش پرس شیعه، بشار الجعفری نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت درباره اوضاع در سوریه گفت: تنها دو کشور از اعضای شورای امنیت در دمشق سفارت دارند و به همین خاطر ارزیابی آنان درباره حقیقت اوضاع در سوریه واقعی نیست.

وی با بیان این که ساعت آزاد سازی غوطه از تروریسم نزدیک شده است، تاکید کرد: حضور هرگونه تروریست یا متجاوزی در هر شکلی را در خاک سوریه رد می کنیم.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل همچنین وعده داد ارتش این کشور به زودی همه اراضی اشغالی از جمله جولان و عفرین را آزاد می کند.

به گفته وی ساکنان غوطه تروریسمی را که از آنان به عنوان سپر انسانی بهره برداری می کرد رد کردند و دست رد به سینه تروریست ها زدند.