عباسی مقدم مشاور پژوهشی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اولین جلسه کارگروه نهضت فهم قرآن گفت: قرآن مشوق ما در تدبر است. قرآن هیچ حد و مرزی برای تدبر قائل نشده است.

به گزارش پرس شیعه؛ مشاور پژوهشی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اولین جلسه کارگروه نهضت فهم قرآن که روز دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه در معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، گفت: قرآن مشوق ما در تدبر است. قرآن هیچ حد و مرزی برای تدبر قائل نشده است.

عباسی مقدم، با اشاره به اینکه تدبر دغدغه چندین ساله است، افزود: در سال های اخیر با رواج ترجمه های خوب، افراد کم سواد نیز گرایش به خواندن قرآن و تدبر در آن پیدا کرده اند.

عباسی مقدم خاطرنشان کرد:دولتی ها و ارکان نظام باید با نگاه حمایتی و علمی مشوق توسعه کمی و کیفی فعالیت های قرآنی باشند.

در ادامه کوشا، منتقد و خادم قرآن گفت: در زمینه تدبر در قرآن باید راهکار مکتوب عرضه شود. همچنین شیوه های آموزشی تدبر تدوین و کلاس برای افراد مستعد تشکیل شود.

وی در ادامه اظهارداشت: مفاهیم قرآن باید در سطح دبیرستانی ها، دانشجوها و بازاری ها بیان شود. ما باید به تناسب معلومات افراد، نیروهایی را تربیت کرده و آموزش دهیم.

کوشا درمورد مساله تدبر در قرآن در فضای مجازی گفت: ما باید با برنامه ریزی نسبت به فضای مجازی آیاتی را انتخاب کرده و آنها را تبیین کنیم.

وی به رابطه حدیث با تدبر قرآن اشاره کرد و اظهارداشت: گاهی احادیث می تواند سبب انحراف شود. به دلیل اینکه حدیث نشناسی ممکن است قرآن را به حاشیه ببرد.

کوشا خاطرنشان کرد: فعالیت هایمان در زمینه فهم قرآن باید به روز بوده و تکرار مکررات نباشد. همچنین باید برای تدبر در قرآن، طبقه بندی آیات صورت بگیرد.

همچنین وکیل، مولف به اینکه فهم اولیه و درک معنا اهمیت دارد، اشاره کرد و گفت: باید محتوای آموزش عمومی را مشخص کنیم. یکی از مشکلات برای توسعه آموزش مفاهیم این است که تصور می شود فهم عمومی و اولیه قرآن منوط به خواندن ادبیات عرب است. تدبر پس از فهم اولیه است.

در این نشست صفوی نیز اظهارداشت: در مساجد پس از قرائت قرآن، ترجمه قرائت می شود. اما ترجمه ها برای عموم مردم گویا نیست و باید ترجمه ها گویا باشد. در این راستا ترجمه ای براساس المیزان انجام داده ام.

همچنین هاشم زاده هریسی گفت: اولین قدم برای آموزش های همگانی فهم قرآن، تقسیم بندی و سیستماتیک کردن است. متاسفانه مقصد و مطلوب برای فعالیت ها نداریم.

وی خاطرنشان کرد: باید کلاس های آموزشی در سطوح مختلف ابتدایی، متوسطه، راهنمایی و دانشگاهی برگزار شود و روش ها ساده، روان و چند منظوره باشد.

هاشم زاده هریسی در ادامه اظهارداشت: همزمان باید معنای کلمات، برداشت از قرآن و موضوعات قرآن آموزش داده شود. باید مرحله بندی، موضوع بندی و مخاطب بندی برای آموزش انجام شود، درغیراینصورت درجا می زنیم.