شرکت فیسبوک صفحه محمد عبدالسلام سخنگوی رسمی جنبش انصار الله یمن را مسدود کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المسیره، شرکت «فیسبوک» روز دوشنبه صفحه «محمد عبدالسلام» سخنگوی رسمی جنبش أنصارالله یمن را مسدود کرد.

بر اساس این گزارش این اقدام شرکت فیسبوک با هدف تلاش برای کتمان کردن تحولات سیاسی به ویژه مذاکرات کنونی در کویت صورت می گیرد.

همچنین مسدود کردن صفحه سخنگوی رسمی جنبش انصارالله یمن در راستای کسب وقت بیشتر با هدف به شکست کشاندن مشاوره های کویت انجام شده است.

گفتنی است مذاکرات صلح یمن از چند روز پیش در کویت آغاز شده است.