کابینه عربستان امروز طرح موسوم به ۲۰۳۰ را تصویب کند که اساس آن بی نیازی از نفت است و از آن می توان به عنوان پسانفتی تعبیر کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه النشره، کابینه عربستان با طرح موسوم به چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان در جلسه امروز خود موافقت کرد.

ملک سلمان در این نشست اعلام کرد که از زمانی که زمام امور را در این کشور به دست گرفته است به دنبال توسعه فراگیر بوده است و بر ضرورت به کارگیری توانایی ها و پتانسیل جایگاه و متمایزات برای آینده بهتری برای عربستان تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که چشم انداز ۲۰۳۰ الگویی برای دنیا در همه زمینه ها باشد.

از سوی دیگر محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان در گفتگو با العربیه اعلام کرد: شرکت آرامکو بخشی از چشم انداز ۲۰۳۰ است و شفافیت اولین فایده از پذیره نویسی آرامکو است.

وی تاکید کرد: چشم انداز ۲۰۳۰ به مثابه نقشه راه برای اهداف توسعه و اقتصاد برای پانزده سال آینده است.این که با آرامکو به گونه ای برخورد کنیم که گویا قانون اساسی ما است خطرناک است.ما اعتیاد به نفت در عربستان توسعه بخش های زیادی را تعطیل کرده است.

بن سلمان افزود: آرامکو تحت نظارت بانک ها قرار می گیرد و شفافیت آن را بیشتر می کند.آغاز پذیره نویسی بخشی از آرامکو، درآمد عربستان سعودی از نفت را به سرمایه گذاری مبدل خواهد کرد.ما آرامکو را به یک شرکت هلدینگ تبدیل خواهیم کرد و پروژه ها را به شرکت های تابعه آنها منتقل می کنیم.خطرات زیادی اقدامی درباره آرامکو انجام ندهیم رخ خواهد داد.

جانشین ولیعهد عربستان گفت: صندوق سرمایه گذاری آرامکو را اداره نخواهد کرد بلکه هیئت مدیریتی در کار خواهد بود و این صندوق بر ۱۰ درصد از قدرت سرمایه گذاری دنیا سیطره خواهد داشت.ما اراضی کشور را به صندوق سرمایه گذاری برای توسعه آن و حل مشکلات شهرها مبدل خواهیم کرد.ساختار صندوق سرمایه گذاری در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفته است.

وی در ادامه تاکید کرد: عمق عربی و اسلامی و جایگاه سرمایه گذاری و جغرافیایی به مثابه نقاط قوت ما هستند.پل ملک سلمان یکی از معبرهای مهم زمینی در دنیا خواهد بود و فرصت سرمایه گذاری عظیمی ایجاد خواهد کرد.بهره برداری از موقعیت جغرافیایی ما برای عبور کالاها صدها میلیارد عاید ما خواهد کرد.

بن سلمان گفت: این چشم انداز۲۰۳۰ وابستگی ما به قیمت نفت و بالا و پایین رفتن آن را بی نیاز می کند و به قیمت بالا نیاز ندارد و حداقلی در نظر گرفته شده است ما می توانیم در ۲۰۲۰ بدون نفت زندگی کنیم.

وی تاکید کرد: سال ۲۰۱۵ سال اصلاحات بود و سال ۲۰۱۶ سال اصلاحات سریع و برنامه ریزی شده است.