مانور بزرگ نظامی روسیه با حضور ۲۵۰۰۰ نیروی نظامی در شرق این کشور برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ایتارتاس، «الکساندر گوردیف»، سخنگوی نیروهای نظامی شرق روسیه با اعلام انجام مانور نظامی بزرگ روسیه در شرق این کشور گفت: بیش از ۲۵۰۰۰ نیروی نظامی در حال انجام تمرینات جهت آمادگی برای نگهبانی زمستانی از مرزهای این کشور هستند.

وی افزود: بیش از ۲۵۰۰۰ نیروی نظامی و حدود ۷۰۰۰ ادوات نظامی در انجام این مانور که متشکل از نظامیان منطقه شرقی این کشور و نیروهای گارد دریایی ناوگان اقیانوس آرام هستند در این مانور شرکت کرده اند.

به گفته وی، این تمرینات نظامی از دوازده بخش و در قالب هشت منطقه در شرق دور روسیه و منطقه «بایکال» انجام خواهند شد.

«گریدوف» همچنین در مورد زمان انجام این مانور بزرگ و گسترده گفت: این مانورها از تاریخ ۱۹ و ۲۰ ماه جاری میلادی آغاز شده و تا اواسط این هفته نیز ادامه خواهد داشت.