دشمنان مشترک، مخالفان مذاهب و ادیان هستند؛ خواه شیطان پرستان باشند یا امثال آنها؛ بنابراین هم در مقابل سیاست مداران دنیا هستیم و هم در مقابل کسانی که منکر مذاهب هستند.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله مکارم شیرازی، ظهر امروز در دیدار رئیس دانشگاه کاتولیک فرانسه، با ذکر این مطلب که فرانسه از کشورهای مهم و تاثیرگذار در چرخه علمی در جهان است، گفتند: روش سیاست مداران با افراد مذهبی متفاوت است؛ سیاست مداران اهداف خود را در اختلاف بین ادیان می بینند.
ایشان افزودند: این درحالی است که دین داران منافع بشری را در وحدت بین ادیان می دانیم و همین مساله کار را برای افراد مذهبی پیچیده کرده، ولی هیچ گاه در این راه مایوس نمی شویم وراه تقریب را ادامه می دهیم.
این مرجع تقلید بیان کردند: داستان جنگ های صلیبی را هیچگاه فراموش نکرده ایم که این جنگ ها دویست سال به طول انجامید و بزرگترین جنگ تاریخ شد؛ تمام مسیحیان اروپا با تمام مسلمانان دنیا درگیر شدند و چندین نسل آمدند و رفتند ولی در آخر هم محصولی جز تخریب شهرها و نابود شدن انسان ها نداشت.
ایشان اظهارکردند: بنابراین باید با داشتن این تجربه در مسیر تقریب مذاهب و ادیان کوشش کنیم؛ به خصوص اینکه یک دشمن مشترک نیز داریم و آن دشمنان مشترک، مخالفان مذاهب و ادیان هستند؛ خواه شیطان پرستان باشند یا امثال آنها؛ بنابراین هم در مقابل سیاست مداران دنیا هستیم و هم در مقابل کسانی که منکر مذاهب هستند.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی بیان کردند: آنچه به ما در این مسیر امید می بخشد آن است که دنیا تمایل تازه ای به مذهب پیدا کرده؛ انسان از مادی گری خسته شده است و به دنبال یک مذهب الهی می گردد؛ در میان مذاهب دو مذهب عمدتا در دنیا رشته افکار را به دست دارند که شامل اسلام و مسیحیت است.
ایشان افزودند: امروزه ۵۰ کشور اسلامی در دنیا وجود دارد و مناطق حساس دنیا، در زیر پای مسلمین است؛ بنابراین مصلحت این است که مسلمانان و مسیحیت با هم نزدیک بشوند؛ با گفتگو از راه دور به جایی نمی رسیم بلکه باید این ارتباط ایجاد شود و عقاید یکدیگر را از خودمان بفهمیم نه از راه و مسیر دیگران.
این مرجع تقلید بیان کردند: وقتی این عقاید را از خود بگیریم متوجه می شویم که برای زندگی مسالمت آمیز جهات مشترک فراوانی داریم؛ در حال حاضر تروریست ها دشمن تازه ای هستند که در دنیا پیدا شده اند و از مهمترین خطرات دنیا به شمار می روند.
ایشان اظهارکردند: برای از بین بردن افکار تروریستی باید مذاهب رابه هم نزدیک کنیم؛ سال گذشته و امسال دو کنگره مهم برای توجه دادن به خطر تروریست ها تشکیل دادیم و از علمای برجسته جهان اسلام هم برای حضور در این مراسم دعوت کردیم؛ علمای جهان وظیفه سنگینی در این مسیر داریم، ولی قطعا با حمایت های الهی هر کار سنگینی را می توان انجام داد.